Kutsu syyskokoukseen (TI 11.12.2018 klo 18)

3.12.2018

Jäsenet tervetuloa Sirkus Sirius ry:n syyskokoukseen Ohkolan nuorisoseurantalolle, tiistaina 11.12.2018 klo 18.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskija
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. Kokouksen päättäminen