Ryhmät

HUOM. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu sopivalle perustunnille. Tämän lisäksi voit ilmoittautua perustuntisi mukaisille lisätunneille (yhdelle tai useammalle). Lisätunneille pääsyn edellytyksenä on lähtökohtaisesti perustunnilla käyminen.

NUORISOSIRKUS

Perustunnit (90 min)

PIKKUKARHUTvuonna 01 ja aiemmin syntyneet
METEORIITITvuonna 02-04 syntyneet
DELFIINITvuonna 05 syntyneet
NORSUT Aikuisten ryhmä, jossa ei tarvita aikaisempaa kokemusta sirkusharrastuksesta. Opetus toteutetaan yksilöllisesti osallistujien kykyjen ja mielenkiinnon mukaan.

 

Lisätunnit (60 min)

JongleerausKaikki
PyramidiKaikki
1-pyöräilyKaikki

 

Lisätunnit (90 min)

Akrobatia IMeteoriitit ja Delfiinit
Akrobatia II        Pikkukarhut
Ilma-akrobatia I, II, IIIVähiten harrastaneet ja aloittavat 1:ssa, pisimpään mukana olleet 3:ssa. Tarkempi ryhmäjako tehdään ilmoittautumisten jälkeen.
PariakrobatiaKaikki

 

HUOM: Lisätunneille voi lähtökohtaisesti ilmoittautua, vain jos käyt perustunnilla. Mikäli jokin lisätunti ei tule muuten täyteen, voidaan mukaan ottaa myös harrastajia, jotka eivät käy perustunneilla.

PIKKUSIRKUS

Perustunnit (60 min)

ASTEROIDIT

06-07 syntyneet

OTAVAT

08-09 syntyneet (vähintään 1v harrastaneet)

KOMEETAT10-11 syntyneet (vähintään 1v harrastaneet)
ALKEET I ja II07-12 syntyneet uudet aloittajat ja kirppusirkuksesta siirtyvät
ALKEET III08 -12 syntyneet uudet aloittajat ja kirppusirkuksesta siirtyvät
KIRPUT          Alle kouluikäisten ryhmä, jossa lapset (3-6v) ja aikuiset tekevät yhdessä sirkustemppuja. Jokainen lapsi tarvitsee parikseen aikuisen.
MINITMinisirkus on 4kk -2 -vuotiaiden oma sirkus, jossa lapsi pääsee harjoittelemaan sirkustaitoja yhdessä vanhemman kanssa. 

  (06-07 syntyneet uudet aloittajat sijoitetaan iän ja taitotason mukaiseen ryhmään paikkatilanteen niin salliessa)

Lisätunnit (60 min)

1-pyöräily alkeetAsteroidit, Otavat, Komeetat.
1-pyöräily jatko

Asteroidit, Otavat,

Jatkoryhmään tulevilla tulee olla ajotaitona kahdeksikon ajaminen yksipyöräisellä.

AkrobatiaAsteroidit, Otavat, Komeetat.
Ilma-akrobatia(Tauolla ainakin syyskauden 2018). Useamman vuoden sirkusta harrastaneille. Osallistujat valitaan erikseen.

 

SIRIUKSEN LAHDEN RYHMÄT

Perustunnit (90 min) TI 17:00-18:30

NUORET/AIKUISETNuorille/aikuisille suunnattu ryhmä. Joka tunnilla on eri teema, esim. jongleerausta, ilma-akrobatiaa, tasapainoilua. Akrobatiaa tehdään joka tunnilla alkulämittelyjen yhteydessä. Aiempaa kokemusta ei tarvita.

 

Omalajitunti (90 min) TI 18:30-20:00

NUORET/AIKUISETNuorille/aikuisille suunnattu ryhmä. Tunilla pääsee keskittymään valitsemaansa sirkus lajiin. Akrobatiaa tehdään joka tunnilla alkulämittelyjen yhteydessä. Tunnit on suunniteltu aikuisille, mutta ryhmään voivat osallistua nuoret. Aiempaa kokemusta ei tarvita.

 

Huom. Lahdessa on vain nämä kaksi ryhmää.

LUKUJÄRJESTYS - LAHTI (2018-2019)

 

AIKUISET 1 TI 18-19:30

Myös nuoret, jotka kokevat pärjäävansä aikuisten ryhmässä voivat osallistua. Lahdessa ohjaajana toimii Anni Pietala.

HINNAT

Lukuvuoden 2018-2019 hinnat ovat:

Yhdistyksen jäsenmaksu15€ / vuosi  
    
Perustunti (60min)85€ / lukukausi  1 x/vko 
Perustunti (90min)100€ / lukukausi1 x/vko 
Perustunti (120min)115€ / lukukausi1 x/vko 
Lisätunnit (60min)

35€ / lukukausi

1 x/vkoDelfiinit, meteoriitit, pikkukarhut, asteroidit, otavat, komeetat.
Lisätunnit (60min)70€ / lukukausi1 x/vko  Kaikki muut kuin yllämainitut
Lisätunnit (90 min) 45€ / lukukausi1 x/vkoDelfiinit, meteoriitit, pikkukarhut.
Lisätunnit (90 min) 90€ / lukukausi1 x/vkoKaikki muut kuin yllämainitut
Ilma-akro lisätunti (90min)70€ / lukukausi1 x/vko 
                                                                                
Perustunti Lahti (90min)140€ / lukukausi1 x/vko 

 

Huom.

  • Lisätunteja voit ottaa yhden tai useamman. Hinta on per tunti.
  • Jos käyt vain lisätunneilla, niin hinnoittelu määritetään erikseen
  • Yhdistyksen jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa.
  • Harrastemaksut maksetaan lukukausittain (kaksi kertaa vuodessa)
  • Harrastajan tulee itse huolehtia vakuutusturvastaan (tapaturmavakuutus).

TOIMITILAT

Sirius Ohkola toimii kolmessa tilassa: Ohkolan koululla, Hyökännummen koululla sekä Ohkolan nuorisoseurantalolla.

Sirius Lahti toimii Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa.